-7.9 ℃

Toll ja käibemaksutagastus

Tollieeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikides liikuvatele reisijatele ja nendele reisijatele, kes saabuvad liikmesriikidesse väljastpoolt Euroopa Liitu, on erinevad. Lisainfot piirangute kohta saab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Tolliprotseduurid

Pärnu lennujaamas teostab tolliprotseduure Maksu- ja Tolliamet. Maksu- ja Tolliameti ametnike pädevusse kuulub reisijate kontroll ja järelevalve keelatud kaupade maale toomise üle. Teostatakse pistelist kontrolli keelatud ainete ja kaupade leidmiseks.

Kuna Maksu- ja tolliamet ei ole Pärnu lennujaamas kohal püsivalt, tuleb teenuste kasutamiseks reisijal ise ametiga kokku leppida, kas tullakse lennujaama kohale enne lendu või tehakse tolliprotseduurid eelnevalt Maksu- ja tolliametis kohapeal.

Eesti Maksu- ja Tolliamet soovitab enne välisriigist koju naasmist kontrollida eri kaupade suhtes kehtivaid koguselisi piiranguid. Samuti on soovitatav enne välismaale reisimist tutvuda välisriigi reeglitega, sest eri riikides võivad maale viidavad kogused erineda.