-7.9 ℃

Lennueelne julgestuskontroll

Lennueelne julgestuskontroll hõlmab nii reisijate kontrolli kui ka pagasi läbivalgustust vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 300/2008 kehtestatud nõuetele.

Enne lennueelset julgestuskontrolli

Lennueelse julgestuskontrolli kiiremaks ja mugavamaks läbimiseks soovitame julgestuskontrolli järjekorras seistes teha järgnevad ettevalmistused:

  • võta seljast üleriided,
  • aseta taskutes olevad võtmed, telefon, rahakott, peenraha jms käsipagasisse või üleriiete taskusse,
  • võta kotist välja arvuti ja teised elektriseadmed,
  • pane salongi võetavad vedelikud ühte 1-liitrisesse läbipaistvasse kilekotti ja aseta see läbivalgustusseadme konveierlindile.
  • Igal reisijal võib olla üks kuni 1-liitrise mahutavusega plastkott, milles on salongi võetavad vedelikud.

Juhul kui reisijalt või tema käsipagasist avastatakse esemeid/aineid, mille vedamine õhusõiduki pardal on keelatud, on reisijal võimalus paigutada need esemed äraantava pagasi hulka. Seda mõistagi juhul, kui neid esemeid/aineid on üldse lubatud vedada õhusõiduki äraantavas/registreeritud pagasis. Samuti võib reisija anda nimetatud esemed/ained teda saatma tulnud tuttavate kätte.

Lisainfot julgestusalase läbivaatuse nõuete ja pagasis keelatud esemete kohta leiate siit.