-7.9 ℃

Kaotatud ja leitud asjad

Õhusõidukist või reisiterminalist leitud esemed toimetatakse Pärnu lennujaamas asuvale maapealse teenuse osutajale.

Kaotatud esemeid hoiustatakse lukustatud ruumis 1 kuu alates eseme üleandmise päevast ja tagastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.